Contoh nama lengkap

Ahmad Alfarabi Asnal Hamid
Andi Alfarabi Sadike